ขั้นตอนสั่งผลิต

ขั้นตอนสั่งผลิต

จำนวนขั้นต่ำเริ่มต้น 30 ใบ/แบบ

Small leather goods  50-200 ใบ/แบบ


ขั้นตอนการสั่งผลิต

  1  การส่งแบบ

 • ข้อมูลภาพแบบกระเป๋า อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากที่สุด (  Pattern , รูปภาพครบทุกมุม , กระเป๋าใบจริง (ถ่ายภาพ)  )

 • ข้อมูลทั่วไปที่จำเป็น เช่น    ขนาด, ชนิดหนังฟอก , อะไหล่อุปกรณ์ เป็นต้น

 • จำนวนที่ต้องการสั่งผลิต  และ กำหนดเวลาที่ต้องการ (ตัวอย่าง และงานทั้งหมด )

 • กรณีนำวัตถุดิบมาเอง กรุณาชี้แจงให้ชัดเจนว่ามีอะไรบ้าง เช่น หนัง,อะไหล่, วัสดุซับใน เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม :   ส่งข้อมูลช่องทาง email เท่านั้น  โดยสามารถส่งมาที่  genuine.thailand@gmail.com

  2  ประเมินช่วงราคา  และ แจ้งคิวการผลิต

 • การประเมินช่วงราคา :

  คือการประมาณการช่วงราคา ในขั้นตอนนี้ เป็นเพียงการคาดคะเน จากข้อมูลที่ได้รับมาจากข้อที่ 1  เท่านั้น    โดยราคาค่าผลิตจะอยู่ช่วงของราคานี้  อาจจะต่ำกว่าหรือสูงกว่า เล็กน้อย  ขึ้นอยู่กับ การเปลี่ยนแปลงข้อมูล และรายละเอียด ที่เปลี่ยนแปลงไปจากข้อมูลในเบื้องต้น

 • แจ้งคิวการผลิต :

  เมื่อได้ข้อสรุป ของข้อมูลกระเป๋าที่ผลิต ครบถ้วนแล้ว เราจะแจ้งคิวการทำงานให้ทราบ    โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วนงานคือ    1 กำหนดการขึ้นแบบตัวอย่าง  และ 2  กำหนดการผลิตสินค้าทั้งหมด

  3  ขั้นตอน การจัดทำกระเป๋าตัวอย่าง

 • ระยะเวลาการทำงาน  2-4 สัปดาห์ ในการจัดทำแพทเทิรน์ และการตัดเย็บ ( เมื่อสรุปข้อมูล และวัสดุพร้อม )

 • ได้รับชำระเงิน ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นแล้ว  (คลิ๊กที่นี่ >>  เพื่ออ่านรายละเอียดค่าใช้จ่ายเบื้องต้น )

 • ราคาประเมินที่แท้จริง  จะแจ้งให้ทราบในขั้นตอนนี้ คือหลังจากที่ทำกระเป๋าตัวอย่างเสร็จแล้ว    ( โดยทั่วไปแล้ว จะไม่น้อย หรือมากไปกว่า ช่วงราคาประเมินจากที่แจ้งไปในข้อ 2  หากไม่มีการปรับแบบ และชนิดหนัง และอุปกรณ์ )

 

  4  ขั้นตอน การอนุม้ติแบบ และยืนยันสั่งผลิต

    กรอบเวลามาตรฐานในการอนุม้ติแบบ คือ  ภายใน 3 วัน นับจากที่ได้รับมอบกระเป๋าตัวอย่างแล้ว

        ขั้นตอนเริ่มการผลิต

 1. ก่อนเริ่มต้นผลิต  ชำระเงิน 70%  ของมูลค่าทั้งหมด  

 2. ระยะเวลาการทำงาน ขึ้นอยู่กับจำนวน และความยากง่ายของแบบ โดยระยะเวลานี้ จะถูกแจ้งให้ทราบแล้ว ในขั้นตอนการแจ้งคิวการผลิต หรือหลังจากที่ทำกระเป๋าตัวอย่าง

 3. ส่งมอบงาน  ชำระเงิน 30%  ของมูลค่าทั้งหมด   คืนส่วนต่างตามเงื่อนไข  A,B,C

 • ค่าใช้จ่ายการขนส่งสินค้าทั้งหมดหรือบางส่วน  ผู้สั่งผลิตเป็นผู้รับผิดชอบ

 • ราคายังไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย

 

 

คลิ๊กเพื่อ อ่านเอกสาร เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย